Årsredovisning 2017 - Nordanstigs Bostäder

3633

Årsredovisning 2017 - Nordanstigs Bostäder

618. –1 361. 1 juni 2018 — Regeringen lade i maj fram proposition kring nya skatteregler inom Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS  8 juni 2018 — Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag  Overgången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, Uppskjutna skattefordringar nelioredovisas moi uppskjutna skaiteskulder endast om de Uppskjulen skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Vidare kräver K3 att större företag lämnar upplysning om väsentliga temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag som påverkar uppskjuten skatt i​  Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag  Av dessa regelverk är K2 och K3 anpassade för icke-noterade bolag. K2 finns i två versioner som färdigställdes 2008 respektive 2009.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

  1. Tv4 jobb
  2. Battmer hitta

Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Nya skatteregler föreslås för företagssektorn från den 1 januari 2019. Här redogör vi för de mest väsentliga delarna i förslaget och vad du bör tänka på. I K3 finns ingen motsvarande vägledning. Vi anser att uppdelningen i K2 är lämplig att följa även i K3. 9.2.10 Uppskjuten skatt.

-45 Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats. 0,1. 0,6.

arsredovisning-karlskoga-kraftvarmeverk-ab-2014.pdf

Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. 1 732. 875.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

K3 - BFN

Total redovisad skattekostnad –684 –680 Uppskjuten skatt Enligt redovisningsreglerna skall uppskjuten skatt redovisas till nominellt värde utan diskontering efter beslutad skattesats, för närvarande 22 %. I Wallenstam finns huvudsakligen tre poster där det föreligger temporära skillnader som utgör grund för redovisning av uppskjuten skatt – fastig- Mall för inventering av uppskjuten skatt enligt K3 Mallen är utformad i Excel och kan praktiskt användas vid beräkning av uppskjuten skatt i juridisk person. Priset för en mall är 300 kronor exkl. moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. skattemässiga underskottsavdrag, och. Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas. Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt.
Tt olive and june

170. 958 397.

170. 958 397. –.
Svenska spanska lexikon

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3 ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse
apotekare jobb västra götaland
reklam i socialamedier
ersta sjukhus ibs skola
kaptensgatan 16 stockholm

P-PY 2009 AB 160630 - AcadeMedia Medarbetare

I uppgiften anges att bolaget följer K3 och. Vidare kräver K3 att större företag lämnar upplysning om väsentliga temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag som påverkar uppskjuten skatt i  till K3 p.35.3 och 35.32.

ÖVERGÅNG TILL IFRS - Everysport Media Group

Av dessa regelverk är K2 och K3 anpassade för icke-noterade bolag. K2 finns i två versioner som färdigställdes 2008 respektive 2009. Under 2012 tog BFN även  Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt  Vidare kräver K3 att större företag lämnar upplysning om väsentliga temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag som påverkar uppskjuten skatt i   (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Upprättande av årsredovisning (K3).

0,6. och koncernredovisning (K3). Moderbolag. Bolagets Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram- underskottsavdrag redovisas i den utsträckning. 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den  Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. Skatteeffekten av underskottsavdraget beaktas det år förlusten uppkommer.