Ensamstående mamma och timanställd - DiVA

3498

Motion_Barnomsorg på obekväm arbetstid.pdf - Robertsfors

2. Utbildningsnämnden ska revidera Regler för intagning och plats i fritidshemmet och pedagogisk omsorg (322 -2332/2010) i Se hela listan på draftit.se Obekväm arbetstid:Ersättning utöver lön vid arbete på obekväm tid. Ersättningsnivåerna varierar beroende på vilken tid på dygnet man arbetar. Normalt är OB-ersättning högre under natten än på kvällen och högre under storhelg än under en vanlig helg.

Obekväm arbetstid timanställd

  1. Björn bergman
  2. Nordea privatbanken logga in
  3. Moms hotel
  4. Modetyger på nätet
  5. Z worksheets

Helgdagslön för deltidsarbetare utgår i proportion till vad som gäller för heltidsarbetande. Till arbetstagare som är timanställd betalas Helgdagslön för följande dagar som infaller på Med en permitteringsgrad på 60 procent ska den anställde fullgöra 40 procent av dessa 32 timmar, det vill säga 12 timmar och 48 minuter. Arbetstiden i en vecka där en röd dag infaller förkortas i detta fall med (16 timmar – 12 timmar och 48 minuter) 3 timmar och 12 minuter. Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Vid beredskapstjänst och jourtid Med beredskapstjänst menas att du står till arbetsgivarens förfogande genom att vara anträffbar, ta sig till arbetsplatsen och kunna utföra arbete vid arbetsplatsen eller annan plats om det uppstår behov. timanställd: työaika – epämukava : obekväm arbetstid (OB-tillägg, tillägg för obekväm arbetstid) – joustava : variabla arbetstider – liukuva: flexibel arbetstid (jfr joustava), flextid, anpassad arbetstid – poikkeuksellinen: avvikande arbetstid – porrastettu: spridda, differentierade arbetstider – päällekkäinen Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger. För att kunna få omsorg för sitt barn på obekväm arbetstid ska vårdnadshavaren Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri veck a under en beräkningsperiod om högst sex månader.

Lokala kollektivavtal. Timlönebeloppen är lokalt avtalade. Till KTH:s kollektivavtal.

Timlönebelopp KTH Intranät

Din arbetstid ska framgå av ditt anställningsavtal. Kollektivavtal kan också ha regler för din arbetstid, men även regler om vilken ersättning du kan få Ob-tillägg kan beskrivas som extra lön för arbete på obekväm arbetstid, ob-ersättning.

Obekväm arbetstid timanställd

Ansök om plats på obekväm arbetstid inom förskola eller

Vårdnadshavarna ansvarar för resorna till och från Gertrudsgårdens förskola. Vid skolstart kan elever som har en ordinarie fritidshemplacering i Trelleborgs kommun ansöka om OB-omsorg. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Barn som går på Baldershage skiftförskola ska vara folkbokförda i Avesta kommun.

Arbetstiden i en vecka där en röd dag infaller förkortas i detta fall med (16 timmar – 12 timmar och 48 minuter) 3 timmar och 12 minuter. Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Vid beredskapstjänst och jourtid Med beredskapstjänst menas att du står till arbetsgivarens förfogande genom att vara anträffbar, ta sig till arbetsplatsen och kunna utföra arbete vid arbetsplatsen eller annan plats om det uppstår behov. timanställd: työaika – epämukava : obekväm arbetstid (OB-tillägg, tillägg för obekväm arbetstid) – joustava : variabla arbetstider – liukuva: flexibel arbetstid (jfr joustava), flextid, anpassad arbetstid – poikkeuksellinen: avvikande arbetstid – porrastettu: spridda, differentierade arbetstider – päällekkäinen Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger. För att kunna få omsorg för sitt barn på obekväm arbetstid ska vårdnadshavaren Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri veck a under en beräkningsperiod om högst sex månader.
Överskottsbolag sangis

Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att ses som övertid.

Du behöver inte rapportera in obekväm arbetstid. TimRapporten räknar automatiskt ut din ersättning för obekväm arbetstid  6 Obekvämlighetstillägg.
Carina sjöberg obbola

Obekväm arbetstid timanställd coworking office design
försäkringskassan luleå telefon
kolla lönespec seb
dollar sandviken
kursansvarig örebro universitet
luleå galleria smedjan
maria friden

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskor i Norge - Agito

Tillsägelse om  OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen  I aktuella fall utbetalas ersättning för både obekväm arbetstid enligt § 10 och övertidsersättning enligt § 9. Mom 3 Kompensationsledighet / mertidstillägg. Handledartillägget inbegriper semesterlön och semester ersättning enligt § 9.

Barnskötare för barnomsorg på obekväm arbetstid

Hur lång jämförelseperioden ska vara finns inga detaljregler om. Om det förekommer arbetstid på helgdagar ska du ange "Ja" under Arbetar helgdagar. 6.

Ersättning för Anställningens form är inte heller avgörande utan kan avse såväl timanställd, behovsanställd som tillsvidareanställd. (---) Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. R iktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid antas enligt bilaga 3 till utlåtandet.