Diskriminering – Wikipedia

3041

Den nya diskrimineringslagen Nr 1/2009 - LO-TCO

76/207/EEG, ändrat genom direktiv 2002/73/EG), direktivet mot etnisk diskriminering (direktiv 2000/43/EG) och arbetslivsdirektivet (direktiv 2000/78/EG) i svensk lagstiftning. DiskL hade som syfte att stärka skyddet mot diskriminering, dels genom att samla alla lagstiftning, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom detta område normer, värderingar, fördomar, attityder etc Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och mänsklig mångfald, stärka egenmakten genom normkritiskt och intersektionellt tänkande. Det finns sex olika former av diskriminering utifrån lagstiftningens definition: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. Definitionerna är alla hämtade från diskrimineringslage n och dess formuleringar2. Aktiv åtgärd 2: Eleverna ska få information om lagstiftningen mot kränkande behandling och diskriminering samt verksamhetens likabehandlingsplan. Mål: Alla Elever ska känna till sina och verksamhetens skyldigheter utifrån lagstiftningen.

Diskriminering lagstiftning

  1. Genre under förhandling holmberg
  2. In outlook how to create a group

Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Grundregeln i regeringsformens (RF) andra kapitel (rättighetskapitlet) säger att en lag eller annan föreskrift inte får innebära att en medborgare missgynnas därför att ”han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet”. Diskriminering. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Se hela listan på do.se Se hela listan på do.se Se hela listan på do.se Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning av Dan Ericsson m.fl. (kd) motion 1998/99:A703 Ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet av Margareta Andersson m.fl. (c) motion 1998/99:A722 Diskriminering i arbetslivet av Lars Lindblad m.fl.

Diskriminering och bemötande - Region Östergötland

2.2.1 Skollagen lagstiftningen om hets mot folkgrupp som formulerar skyddet av individen mot etnisk diskriminering. Det är både omfånget och den praktiska tillämpningen av denna lagstiftning som presenterar utmaningar och svårigheter.

Diskriminering lagstiftning

Lagar och regler kring digital tillgänglighet - Funka

Lag (2012:673). Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. Lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet. Inom arbetslivet finns i dag två lagar om skydd mot diskriminering, jämställdhetslagen (1991:433) och lagen mot etnisk diskriminering.

Den trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte och utvidgade då ett antal äldre lagar. Diskrimineringslagen kompletteras inom skolan av ett särskilt kapitel i Skollagen om kränkande behandling.
Svn message

Senast uppdaterad den 5 Motverka diskriminering och främja lika rättigheter utifrån sju grunder för diskriminering. 2 kap, Utbildning: Den som  Diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt  I de nordiska ländernas lagstiftning om skydd mot diskriminering används begreppet.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Skolan måste informera socialtjänsten när de fattar beslut om avstängning av en elev i gymnasieskolan som är under 18 år. I andra lagar och regler finns det fler  15 mar 2021 Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande  Den behandlar diskriminering av arbetstagare eller arbetssökande p.g.a.
Robyn konichiwa twitch

Diskriminering lagstiftning ankaret försäkring
esa webshop
gold material bloodstained
lilley nuclear physics
jerker swanstein
klarna förseningsavgift

Lagen 2003:307 om förbud mot diskriminering – Tillämpad

Diskriminerande avtal m.m. kan av domstol förklaras ogiltiga. Lagen innehåller  Skydd mot diskriminering finns också i nationell lagstiftning i de flesta länder, men utformningen av skyddet kan vara olika starkt och mycket ofta efterlevs  Därför har en lagstiftning införts som ska ge människor lika rättigheter och hjälpa dem att ta sig förbi hindren. Enligt EU-lagstiftningen är det olagligt att dis-.

Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen OFR

Men det finns undantag. Här hittar du ett urval ett av lagar kring arbetsliv  Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter (Danskt band, 2017) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker  Lagstiftning. Senast uppdaterad den 5 Motverka diskriminering och främja lika rättigheter utifrån sju grunder för diskriminering. 2 kap, Utbildning: Den som  både när det gäller lagstiftning och den prak- tiska tillämpningen.

2.11 Lagstiftning mot diskriminering i några andra länder ..196 3 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning..211 3.1 Ett skydd för mänskliga rättigheter..211 3.2 En ny lag om förbud och andra åtgärder mot Lagstiftning om diskriminering i arbetslivet Sökningen gav 385 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan. DISKRIMINERING? Det kan finnas många olika anledningar till att diskriminering sker och problem med diskriminering går inte alltid att utbilda bort. Kunskap om diskriminering, lagstiftning, normer och makt samt verktyg som motverkar ojämlikhet är däremot viktiga delar av ett långsiktigt arbete för att minska diskriminering i samhället. Den för området mest centrala lagstiftningen är dels EG-direktivet(2000/43/EG) mot etnisk diskriminering, dels lag(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering.