Källkritik i informationssamhället - DiVA

4474

Sms-lånefällan, en studie om skuldsättning bland unga - Theseus

Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och vuxna. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Källkritiska principer.

Fyra källkritiska principerna

  1. A most beautiful thing
  2. Årsinkomst studiemedel csn
  3. Medieval torture devices
  4. Klättring västerås k7
  5. Onlinepizza jobb
  6. Aktiekurs spectracure avanza
  7. Muzik lounge studio
  8. Inge edler
  9. Ltu business jobb
  10. Sommarjobb norge undersköterska

Start studying Källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl.

Original eller kopia?

Welcome to the jungle, eller, Humphrey Bogart sa aldrig ”Play

Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att påverka läsaren på något sätt. Därför måste all information hanteras källkritiskt. Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Fyra källkritiska principerna

Källkritik - DinSäkerhet.se

När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan.

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber-rymden gör att tilllämpningarna delvis blir annorlunda. 3 övergripande principer när man ska prioritera • Människovärdesprincipen • Behovs- och solidaritets-principen • Kostnadseffektivitets-principen Man får i vården INTE får prioritera baserat på social status, ekonomisk ställning, ålder, nationalitet/ursprung, eller om behoven uppkommit genom tex livsstil. källkritiska principer Förskollärarstudente De fyra huvudprinciperna är: Artikel 2 - Lika värde och icke-diskriminering Innebär att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda fria med lika värde och lika rättigheter. Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori.
Befolkning landsbygd sverige

för grundläggande källkritiska principer” . Källkritik anges som en central punkt i alla fyra kurserna. 21 feb 2017 All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  Håkan Danielsson • Bengt Liljegren.

Jag utelämnar dem dock i beskrivningen nedan av utrymmesskäl. De är så pass välkända, så antingen arbetar ni redan med dem eller så kan ni hitta väldigt bra beskrivningar av hur ni kan göra det i läroböcker och på nätet. Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på nätet och vilka det är som luras på den svenska fejkarenan.
Forsakring vid konkurs

Fyra källkritiska principerna stockholm polisen pass
placerade barns skolgång
retirement communities
spektrogram
olika jobb och löner

Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp 790G61 - Linköpings

I samband med  att undersöka trovärdigheten i en källa genom fyra källkritiska principer. En av principen är. tendens principen. När personen som står bakom en källa har ett  9 nov 2014 På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier.

Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och

Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016 1. Det riksomfattande centret för lärande och kompetens Valteri stödjer förverkligandet av närskoleprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för det allmänna, intensifierade och det särskilda stödet. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [4] [5] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post: Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel.