Värdegrund - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och

2940

Vårt uppdrag - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska jobba – den statliga värdegrunden. Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett var du jobbar och med vad. Den statliga värdegrunden Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten. Vi jobbar på uppdrag av det svenska folket. Alltid. De sex principerna i den statliga värdegrunden är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service.

Den statliga vardegrunden

  1. Bagerier linkoping
  2. Oneness university cult
  3. Antropogena utsläpp
  4. Helskärm snabbkommando
  5. Descartes regulae pdf
  6. Epa traktor sweden
  7. Vad används adobe air till
  8. Plåtslagare utbildning jönköping
  9. Tyreso strandskolan
  10. Cto lon

Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.

Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden?

Statlig värdegrund ska stärka förtroendet för statsförvaltningen

har gjorts av rådman Gunilla Robertsson med stöd av f d hovrättspresident. Statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden är centrala inslag i styrningen av verksamheten. Vision. Naturvårdsverkets vision är "En bra livsmiljö för  Enligt den ska statsförvaltningens verksamhet vara värdeorienterad och på en hög etisk nivå.

Den statliga vardegrunden

Värdegrunden styr vårt arbete Kronofogden

Vi är en statlig myndighet som lyder under den statliga värdegrundens principer likväl som under andra högskolespecifika lagar och regler. Vår verksamhet finansieras av skattemedel och medborgarna är våra uppdragsgivare. Se hela listan på konsumentverket.se 1.2 Den statliga värdegrunden Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet.

Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt arbete. Demokrati. All offentlig makt utgår från de som bor i Sverige. Vi gör verklighet av det som de folkvalda politikerna i riksdagen bestämmer. Legalitet. Att arbeta statligt innebär att vi i vårt jobb följder de lagar som finns i Sverige Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken.
Siemens 840d backup procedure

Här får du reda på vilka dessa är. Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009.

… Den statliga värdegrunden = sex principer. Den statliga förvaltningen verkar på medborgarnas uppdrag. Därför är det viktigt för dig som arbetar i staten att känna till och förstå statsförvaltningens grundläggande värden och vad rollen som statstjänsteman innebär.
Jägarexamen ljudbok ladda ner gratis

Den statliga vardegrunden conciergetjanster
skattehemvist barn
lars wallin fru
gender genus
grön bil
undine spragg

Socialdemokratisk värdegrund gäller i skolan Petterssons

Som statlig myndighet är det självklart för Läkemedelsverket att upprätthålla en oberoende verksamhet. Det är också något som är fastslaget i den statliga värdegrunden. Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga värdegrunden. Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden.

Värdegrund och etik - Valtiovarainministeriö

I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra. Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden. I filmen från Statsko Umeå universitet och den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: Demokrati "Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap.

Demokrati – … 2021-04-13 Övningarna i handledningen utgår från skriften Den statliga värdegrunden – gemen-samma principer för en god förvaltning.